Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής

Ανακοινώνεται η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τα συνημμένα αρχεία: Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ_ΕΤΕΠ, Υπόδειγμα αίτησης εκλογών ΕΔΙΠ_ΕΤΕΠ_αίτηση

 

© 2016 eng.uowm.gr