Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Κι όμως πρέπει να λογαριάσουμε πώς προχωρούμε.

Κι όμως πρέπει να λογαριάσουμε κατά πού προχωρούμε.

(Γ. Σεφέρης)

Αγαπητέ επισκέπτη,
Σε καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ).

Ευελπιστούμε, ολοκληρώνοντας την περιήγηση σου σ αυτήν, να έχεις όλες τις πληροφορίες, αλλά και τις απαντήσεις που θα ήθελες για :

• Να επιλέξεις να σπουδάσεις Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του ΠΔΜ, σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό, ερευνητικό, πολιτισμικό, ακαδημαϊκό περιβάλλον.

• Να αναζητήσεις τεχνολογικές, επιστημονικές, καινοτόμες λύσεις στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων των καθηγητών και φοιτητών της Σχολής μας.

• Να διαπιστώσεις ότι αποτελεί συνεχή προσπάθεια μας, με μετρήσιμα αποτελέσματα από την παράθεση αριθμητικών δεδομένων και δεικτών, τα προγράμματα μας να ανταποκρίνονται στις ραγδαίες εξελίξεις και τάσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας

• Να αισθανθείς ότι, τη συνεχή προσπάθεια μας αυτή, αντιλαμβανόμαστε ως υποχρέωση που απορρέει από το σεβασμό και την αυτονόητη λογοδοσία την οποία οφείλουμε στην κοινωνία, που, ως δημόσιο ίδρυμα, μας χρηματοδοτεί και μας στηρίζει.

• Να συμφωνήσεις μαζί μας ότι η διοικητική αυτοτέλεια την οποία η ελληνική πολιτεία μας παρέχει, αποτελεί εφαλτήριο ανάπτυξης, καλλιέργειας κουλτούρας ποιότητας και αξιακών χαρακτηριστικών για την πρόοδο της κοινωνίας.

Αντιλαμβανόμαστε το ρόλο της Σχολής μας πολλαπλό και πολυδιάστατο, αποφασιστικό θα έλεγα, όπως εξ άλλου αποφασιστικός είναι ο ρόλος που διαδραματίσουν τα Πολυτεχνεία και οι Πολυτεχνικές Σχολές στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Τα «δυνατά» σημεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως θα διαπιστώσεις από την περιήγηση στις σελίδες των τμημάτων της Σχολής μας:

  • Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων της Σχολής, που αντιστοιχούν σε διεθνώς καθιερωμένα πεδία πανεπιστημιακού επιπέδου και το έμψυχο δυναμικό που τα υλοποιεί και τα υποστηρίζει.
  • Οι κτιριακές μας υποδομές, παλιότερες και νέες, σχεδιασμένες εκ των προτέρων με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κτιριακές απαιτήσεις των πέντε τμημάτων της σχολής μας.
  • Οι εργαστηριακός μας εξοπλισμός, σε κάποιες δε περιπτώσεις μοναδικός, για την εκπαίδευση των φοιτητών μας, αυριανών μηχανικών ηγετών της τεχνολογίας, και την εκπόνηση εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που τα τμήματα της Σχολής μας θεραπεύουν.
  • Η σύνδεση – αλληλεπίδραση των γνωστικών πεδίων των τμημάτων της Σχολής, με το παραγωγικό και αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά το μέρος που αφορά την Ενέργεια και το Περιβάλλον και η αξιοποίηση του ως συγκριτικό πλεονέκτημα στην εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία της σχολής μας.
  • Η εξωστρέφεια και ο διεθνής προσανατολισμός, η διαρκής προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας στη Σχολή μας, η καλλιέργεια υψηλής κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης στα μέλη της, για την κοινωνική πρόοδο και ευημερία.

Με ενθουσιασμό και αισιοδοξία, μέσα από συλλογική προσπάθεια και δράση, αίσθημα ευθύνης στη νεανικότητα και τη ζωντάνια των φοιτητών μας, αλλά και έμπνευση από τα όνειρα τους, βάζουμε ψηλά τον πήχη για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, κοινωνικά και πολιτισμικά δραστήριο, σε μια πολυδιάστατη, ευχάριστη καθημερινότητα στη Σχολή μας.

Ευχαριστούμε για το χρόνο σου και θα χαρούμε να σε ξεναγήσουμε στις εγκαταστάσεις μας.

Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου
Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Καθηγητής

© 2016 eng.uowm.gr