Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζω στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  Η Σχολή αποτελείται από πέντε Τμήματα, πληροφορίες για τα οποία (ενδεικτικά: πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, προσφερόμενα μεταπτυχιακά, θέσεις υποψήφιων διδακτόρων, ακαδημαϊκά και  ερευνητικά εργαστήρια, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, φοιτητικές ομάδες, ευκαιρίες απασχόλησης) μπορείτε να βρείτε στις σχετικές ιστοσελίδες στις οποίες οδηγεί ο ιστότοπος μας.

Οι σπουδές του Μηχανικού οδηγούν σε πτυχία που προσφέρουν εξαιρετικές επαγγελματικές προοπτικές και μοναδικές ευκαιρίες όσον αφορά το επαγγελματικό μέλλον. Αλλά πιο σημαντικό απ’ αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ότι οι σπουδές του Μηχανικού δίνουν τη δυνατότητα στο φοιτητή να αναπτύξει δεξιότητες και χαρίσματα ώστε να μπορεί να λύνει πάσης φύσεως προβλήματα της ζωής με τρόπο πρακτικό και ρεαλιστικό. Επομένως, η φοίτηση στο Πολυτεχνείο δεν παρέχει απλώς τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, αλλά κυρίως αποτελεί μια συναρπαστική εμπειρία ανακάλυψης και εντρύφησης στις αλήθειες της ζωής, που διαμορφώνει έναν μοναδικό τρόπο σκέψης, δηλαδή τόσο ανάλυσης όσο και σύνθεσης ιδεών, γνώσεων, μεθοδολογιών και εμπειριών, που οδηγεί σε μια ξεχωριστή ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Όπως είπε και ο διάσημος θεωρητικός φυσικός Michio Kaku “Αυτό που συνήθως θεωρούμε αδύνατο, είναι απλώς ένα πρόβλημα για μηχανικούς, δεν υπάρχει κανένας φυσικός νόμος που να το αποκλείει” (“What we usually consider as impossible are simply engineering problems… there’s no law of physics preventing them.”)

Τα Τμήματα της Σχολής μας έχουν να επιδείξουν σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα προγράμματα μας ανταποκρίνονται στις ραγδαίες εξελίξεις και τάσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως αποδεικνύουν πλήθος μετρικές που θα βρείτε στις ιστοσελίδες μας. Τα αντικείμενα που θεραπεύουν τα Τμήματα μας βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογικής προόδου, αλλά και των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας: Ενέργεια, Ασφάλεια, Βιωσιμότητα, Σχεδιασμός, Διαδίκτυο, Παραγωγή, Έξυπνες Πόλεις. Οι κτιριακές μας υποδομές, παλιότερες και νέες, είναι σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις φοίτησης. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός των Τμημάτων μας είναι σύγχρονος, σε κάποιες περιπτώσεις μοναδικός, σε κάθε περίπτωση πάντως εφάμιλλος των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας και σαφώς κατάλληλος για την άρτια εκπαίδευση των φοιτητών μας. Το διοικητικό προσωπικό μας με την αμεσότητα και τον επαγγελματισμό που το χαρακτηρίζει, υποστηρίζει άρτια όλες τις ακαδημαϊκές λειτουργίες της Σχολής.

Σε αυτό το περιβάλλον οι καθηγητές, οι καθηγήτριες, οι φοιτητές, οι φοιτήτριες, το εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό μας, αυτό δηλαδή που ονομάζουμε ακαδημαϊκή κοινότητα της Πολυτεχνικής Σχολής, καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες συναρπαστικές προκλήσεις. Κοινός στόχος όλων μας είναι οι υψηλού επιπέδου σπουδές, η ερευνητική συνεργασία και ο παραγωγικός διάλογος με στόχο την πρόοδο και την αριστεία.

Σε έναν κόσμο πολύπλοκο, ευμετάβλητο, διαρκώς εξελισσόμενο που απειλείται από τη βία, την ανέχεια και τις ψευδείς ειδήσεις, η γνώση, οι δεξιότητες και ο διάλογος αποτελούν απαραίτητα εφόδια. Η επιστημονική τεκμηρίωση είναι ο μόνος δρόμος προς την αλήθεια. Μόνο μέσα από την κατάκτηση της γνώσης μέσω της επιστημονικής μεθοδολογίας μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.

Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της Σχολής είναι δεσμευμένο στην προσπάθεια αυτή. Η εξωστρέφεια και η συνεργασία, η διαρκής εξέλιξη της εκπαίδευσης και της έρευνας, η καλλιέργεια υψηλής κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης για την κοινωνική πρόοδο και ευημερία είναι η παρακαταθήκη μας για τη συμβολή μας προς μια κοινωνία με μεγαλύτερη συνοχή και μικρότερες ανισότητες, ξεκινώντας από τη Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή με εξαιρετική δυναμική και ατελείωτες προοπτικές.

Ο Κοσμήτορας

© 2016 eng.uowm.gr