Ανθρώπινο Δυναμικό

Κοσμήτορας

Παντελής Αγγελίδης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών


Γραμματεία Κοσμητείας

Θ.Κουτσουλιώτα
Τηλ: 2461068219
e-mail: sec.eng@uowm.gr

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μέλη ΔΕΠ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π )
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Διοικητικό Προσωπικό

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Μέλη ΔΕΠ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π )
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Διοικητικό Προσωπικό

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέλη ΔΕΠ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π )
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Διοικητικό Προσωπικό

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Μέλη ΔΕΠ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π )
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Διοικητικό Προσωπικό

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Μέλη ΔΕΠ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π )
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Διοικητικό Προσωπικό

© 2016 eng.uowm.gr