Σπουδές

Η Πολυτεχνική Σχολή επιδιώκει την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και γνώσης. Στοχεύει να μορφώσει επιστήμονες μηχανικούς με γνώσεις υψηλής ποιότητας, ικανούς να ανταποκριθούν στα σύνθετα μηχανικά προβλήματα της εποχής μας και να σταθούν δυναμικά στο ρευστό και ανταγωνιστικό περιβάλλον του καιρού μας. Τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων αποβλέπουν να παράγουν σκεπτόμενους και δημιουργικούς μηχανικούς, να διευρύνουν τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των φοιτητών και να τους παρέχουν σημαντικά εφόδια για την αγορά εργασίας.

Τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής προσφέρουν κύκλο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Για τις παρεχόμενες σπουδές μπορείτε να ενημερωθείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

 

© 2016 eng.uowm.gr