• Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

  Αγαπητέ επισκέπτη,

  Έχεις εισέλθει στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

  Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδρεύει στη πόλη της Κοζάνης. Ιδρύθηκε με το ΠΔ 72/2013 (ΦΕΚ 119/28-05-2013, τ. Α΄).  Με το ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/07.05.2019 τ.Α’) πήρε τη σημερινή της δομή. Συγκροτείται από τα τμήματα:

  1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (https://ece.uowm.gr/)
  2. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (https://mre.uowm.gr/)
  3. Μηχανολόγων Μηχανικών (http://www.mech.uowm.gr/)
  4. Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (https://ide.uowm.gr/)
  5. Χημικών Μηχανικών (https://chemeng.uowm.gr/)

  Η φοίτηση σε όλα τα τμήματα της Σχολής διαρκεί 10 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι γίνονται δεκτοί ως μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στις αντίστοιχες ειδικότητες.

  Ευχαριστούμε για την επίσκεψη και ευχόμαστε εποικοδομητική περιήγηση!

© 2016 eng.uowm.gr