Διατελέσαντες Κοσμήτορες

01/12/2013 – 31/08/2014: Ιωάννης Μπάρτζης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
01/09/2014 – 06/11/2015: Ανανίας Τομπουλίδης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
07/12/2015 – 31/01/2016: Αντώνης Τουρλιδάκης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
04/02/2016 – 31/08/2019 Θεόδωρος Θεοδουλίδης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
26/09/2019 – 31/08/2022 Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
22/08/2022 – Παντελής Αγγελίδης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

© 2016 eng.uowm.gr