Θεσμοθετημένα Εργαστήρια

(άρθρα 28 & 29, ν. 4485/2017, Τεύχος Α’ 114/04.08.2017) (Α’ 114) 

Εργαστήριο 
Τμήμα


Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ψηφιακής Υγείας
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Βιοϋλικών και Υπολογιστικής Μηχανικής
Μηχανολόγων Μηχανικών  

Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Εφαρμογές
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων – ΕΔΑΠΑ» (Air and Waste Management Laboratory – ΑWMA Lab)
Μηχανολόγων Μηχανικών – Χημικών Μηχανικών 

Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 


Ευφυών Συστημάτων και Βελτιστοποίησης
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Εφαρμοσμένου και Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Κέντρο Ανανεώσιμων & Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας
Μηχανολόγων Μηχανικών  

Μηχανικής Ενεργειακών Συστημάτων & Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών
Μηχανολόγων Μηχανικών  

Μηχανικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου
Μηχανολόγων Μηχανικών  

Μηχανολογικών Συστημάτων (Laboratory of Mechanical Systems)
Μηχανολόγων Μηχανικών  

Χημικών Μηχανικών   

Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευνα (MORSELab – Laboratory of Quantitative Methods of Operations Research and Statistics in Engineering)
Χημικών Μηχανικών 

Ρομποτικής, Ενσωματωμένων και Ολοκληρωμένων Συστημάτων

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Σχεδιασμού με Η/Υ – CAD

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και  Συστημάτων 

Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών (Laboratory of Vibrations and Machine Dynamics)

Μηχανολόγων Μηχανικών  

Υπολογιστικού Σχεδιασμού και Ψηφιακής Κατασκευαστικής (Computational Design and Digital Fabrication Laboratory – CODE+ Lab)»

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και  Συστημάτων 

Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (FOOD.IE LAB)

Χημικών Μηχανικών 

© 2016 eng.uowm.gr