Διοίκηση της Σχολής

Σύμφωνα με :

Α) την αριθμ. πρωτ.7678/31-08-2022 (ΑΔΑ: 9ΩΤ1469Β7Κ-ΒΚ8) Διαπιστωτική Πράξη ορισμού Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λόγω αφυπηρέτησης του υπηρετούντος Κοσμήτορα,

Β)την αριθμ. πρωτ.1/01-09-2022, (ΑΔΑ:6Υ2Ζ469Β7Κ-421) «Ανασυγκρότηση Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

Την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν:

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Αγγελίδης Παντελής, Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ως Πρόεδρος

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Χριστοφορίδης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ως μέλος με αναπληρωτή τον κ.Τσίπουρα Μάρκο, Αναπληρωτή  Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Κακούλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων με αναπληρωτή τον κ. Κυράτση Παναγιώτη, Αν.Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Καπαγερίδης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με αναπληρώτρια την κ. Ασβεστά Αργυρώ, Αν.Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Νενές Γεώργιος, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος του Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών, με αναπληρωτή τον Ταουσανίδη Νικόλαο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Τάγαρης Ευθύμιος του Αθανασίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, ως μέλος με αναπληρώτρια την κ. Αμανατίδου Ελισάβετ, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ.Ι.Π.

Xαδιώ Κωνσταντία του Δημητρίου, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Κουντουρά Κωνσταντίνο του Γεωργίου (με θητεία από 1-1-2022 έως 31-12-2023)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.

Ναλμπαντίδου Δόμνα, ως τακτικό μέλος (με θητεία από 1-1-2022  έως 31-12-2023). Δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ξυπολιτάκης Φώτης, ως εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών με θητεία εως 31-12-2022.

© 2016 eng.uowm.gr