Κοσμήτορας

Από την εκλογική διαδικασία της 29ης Αυγούστου 2019 αναδείχτηκε Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων  Αθανάσιος Τριανταφύλλου.

Χαιρετισμός Κοσμήτορα

© 2016 eng.uowm.gr