Υποδομές

Η Πολυτεχνική Σχολή έχει κατορθώσει να αποκτήσει σοβαρές υποδομές, οι οποίες υποστηρίζουν τους φοιτητές στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις.

Διαθέτει πλήθος εργαστηρίων, πλήρως εξοπλισμένων, μέσα στα οποία πραγματοποιείται η εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.

Η φοιτητική λέσχη προσφέρει τρία ποιοτικά γεύματα ημερησίως.


Εργαστήρια Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

http://www.icte.uowm.gr/fetch_html.php?html=Labs

Εργαστήρια Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής – http://www.airlab.edu.gr 

Εργαστήρια Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Εργαστήριο Μηχανολογικών Συστημάτων (LMS) – http://lms.mech.uowm.gr

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας, Ηλεκτρικών Μηχανών και Μη Καταστροφικών Ελέγχων (Ερευνητική Ομάδα meander) – http://meander.uowm.gr/

Εργαστήριο Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών (LVMD) – http://lvmd.mech.uowm.gr

Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευνα (MORSELAB) – http://morselab.mech.uowm.gr

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών – http://lofmat.wordpress.com/

Εργαστήριο Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Οργανώθηκε και λειτουργεί πλήρως το πρώτο εργαστήριο του Τμήματος, το εργαστήριο χημείας.

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου

http://www.library.uowm.gr/

 

 

© 2016 eng.uowm.gr