Μεταπτυχιακές σπουδές

Η Πολυτεχνική Σχολή διαθέτει προς το παρόν ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το εν λόγω πρόγραμμα «Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων» οργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.

Αποσκοπεί στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εξειδίκευση έμπειρων μηχανικών, επιστημόνων και τεχνολόγων σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους σχεδιασμού που αφορούν στη διαχείριση και αξιοποίηση ενεργειακών πόρων.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε γνωστικές περιοχές που άπτονται της διαχείρισης και αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας µε ιδιαίτερη έμφαση στο φυσικό αέριο, που αναμένεται να αποτελέσει βασικό συστατικό της µεταλιγνιτικής εποχής στην Ελλάδα.

(http://entex.uowm.gr/)

© 2016 eng.uowm.gr