Μεταπτυχιακές σπουδές

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Μηχανική συγκολλήσεων & μη καταστροφικός έλεγχος
Master of Science – MSc in welding engineering and non

Διευθυντής
Μαρόπουλος Στέργιος

Γραμματεία
Αναστασία Ελισαίου, Άννυ Λιούμπα
Τηλ.: 24610-6823924610-68155
Fax: 24610-38675
Email: weld-ndt@grad.teiwm.gr

Δ.Π.Μ.Σ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια
Renewable Energy Sources & Energy Management in Buildings

https://ape.uowm.gr/

Συνεργαζόμενο τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διευθυντής
Ταουσανίδης Νικόλαος

Γραμματεία
Τσιανάκα Άννα, Στεργιοπούλου Αγγελική
Τηλ.: 24610-68225
Fax: 24610-38675
Email: sec-bs@teiwm.gr

Προηγμένη μηχανική ενεργειακών συστημάτων
Advanced engineering of energy systems

https://advens.uowm.gr/

Διευθυντής
Γιαγκόπουλος Δημήτριος

Γραμματεία
Πουρσανίδου Μάγδα
Τηλ.: 24610-5676224610-56761
Email: advens@uowm.gr

Βιοϊατρική Μηχανική
MSc in Biomedical engineering

https://biomed.uowm.gr/

Διευθυντής
Τσουκνίδας Αλέξανδρος

Γραμματεία
Αναστασία Ελισαίου
Τηλ.: 24610-6823924610-68155
Fax: 24610-38675
Email: biomed@uowm.gr


Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακές επενδύσεις και περιβάλλον
Energy investments and environment

Συνεργαζόμενα τμήματα
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Οικονομικών Επιστημών

Διευθυντής
Τσακακτσίδης Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Τηλ.: 24610-56570
Email: enien@uowm.gr

 Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Δ.Π.Μ.Σ. MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων με κατεύθυνση πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

http://mba-g.uowm.gr/

Συνεργαζόμενα τμήματα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικών Επιστημών

Διευθυντής
Ασημόπουλος Νικόλαος

Γραμματεία
Νικολάου Δημήτρης, Δήμζα Χ.
Τηλ.: 24620-6160524620-61607
Email: dnikolaou@uowm.grdnikolaou@teiwm.grcdimza@uowm.gr

Μηχατρονική
MSc – Master of Science in Mechatronics

https://mechatronics.teiwm.gr/

Διευθυντής
Παρίσης Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Βαβλιάρα Δέσποινα, Γκανάτσιου Μαργαρίτα
Τηλ.: 24610-5650424610-6825424610-68292
Fax: 246138675
Email: dvavliara@uowm.grkparisis@uowm.gr


Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Συστήματα CAD/CAM και σχεδιασμός προϊόντων
Master of Science-M.Sc. in CAD/CAM Systems and Product Design

εξειδικεύσεις: α) Συστήματα CAD/CAM (Computer Aided Design and Manufacturin systems)
και β) Σχεδιασμός προϊόντων (Product design)

http://msc-pds.teiwm.gr

Διευθυντής
Κακούλης Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Ελισαίου Αναστασία
Τηλ.: 24610-68239
Fax: 2461-38675
Email: pds@grad.teiwm.gr

© 2016 eng.uowm.gr