Ανακοινώσεις

Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Σχετικά αρχεία AΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2022-2023 (458 kB)

Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής

Σχετικά αρχεία ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΩΝ (475 kB)ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ (510 kB)

Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχετικά αρχεία ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (476 kB)

Πρακτικό ορισμού διαχειριστή για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής

Σχετικά αρχεία ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (377 kB)

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία ΩΑΧΘ469Β7Κ-ΥΣΑ.ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.& ΜΗΧ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (262 kB)

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία Προκήρυξη (325 kB)Δήλωση υποψηφιότητας εκλογής Προέδρου (32 kB)Δήλωση υποψηφιότητας εκλογής Αναπλ.Προέδρου (33 kB)Υπεύθυνη Δήλωση (43 kB)

Πρόσκληση ορκωμοσίας αποφοίτων Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχετικά αρχεία Πρόσκληση Ορκωμοσίας (155 kB)

Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των προπτυχιακών φοιτητών στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής με θητεία έως 31-12-2022

Σχετικά αρχεία ΩΝΔΘ469Β7Κ-ΣΑΟ_ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (207 kB)

Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των προπτυχιακών φοιτητών στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής με θητεία έως 31-12-2022

Σχετικά αρχεία ΩΑ3Λ469Β7Κ-ΒΦΠ_ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΕ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ (205 kB)

Διαδικτυακή Ομιλία – Webinar: Engineering a Better World for All Humanity, by Y. Υortsos, Dean of Engineering USC, 14/2/2022

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  το Πολυτεχνείο Κρήτης και οι Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, κατόπιν συνεννόησης των Πρυτάνεων και των Κοσμητόρων τους, προσκαλούν τα μέλη...   Περισσότερα

© 2016 eng.uowm.gr