Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία Προκήρυξη (325 kB)Δήλωση υποψηφιότητας εκλογής Προέδρου (32 kB)Δήλωση υποψηφιότητας εκλογής Αναπλ.Προέδρου (33 kB)Υπεύθυνη Δήλωση (43 kB)

Πρόσκληση ορκωμοσίας αποφοίτων Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχετικά αρχεία Πρόσκληση Ορκωμοσίας (155 kB)

Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των προπτυχιακών φοιτητών στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής με θητεία έως 31-12-2022

Σχετικά αρχεία ΩΝΔΘ469Β7Κ-ΣΑΟ_ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (207 kB)

Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των προπτυχιακών φοιτητών στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής με θητεία έως 31-12-2022

Σχετικά αρχεία ΩΑ3Λ469Β7Κ-ΒΦΠ_ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΕ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ (205 kB)

Διαδικτυακή Ομιλία – Webinar: Engineering a Better World for All Humanity, by Y. Υortsos, Dean of Engineering USC, 14/2/2022

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  το Πολυτεχνείο Κρήτης και οι Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, κατόπιν συνεννόησης των Πρυτάνεων και των Κοσμητόρων τους, προσκαλούν τα μέλη...   Περισσότερα

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Πολυτεχνικής Σχολής για το θάνατο του Καθηγητή Ανδρέα Ιορδανίδη

Ο Κοσμήτορας και η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΔΜ εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για το θάνατο του συναδέλφου Ανδρέα Ιορδανίδη, Καθηγητή του...   Περισσότερα

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) & Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση & στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (124 kB)ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ...   Περισσότερα

Ορισμός Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) & Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στη Γενική Συνέλευση & στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (124 kB)ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ...   Περισσότερα

Ορισμός Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών για τις εκλογές μελών Ε.Δ.Ι.Π. & Ε.Τ.Ε.Π στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

Σχετικά αρχεία Γενική Συνέλευση - εκπρόσωποι Ε.Δ.Ι.Π. (ΑΔΑ : Ψ273469Β7Κ-ΟΙΛ) (261 kB)Κοσμητεία – εκπρόσωποι Ε.Δ.Ι.Π. (ΑΔΑ : 6ΣΦΞ469Β7Κ-ΤΑ4) (313 kB)Γενική Συνέλευση – εκπρόσωποι Ε.Τ.Ε.Π...   Περισσότερα

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία ΨΩΕΠ469Β7Κ-ΦΗΨ._ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ 2021 (401 kB)

© 2016 eng.uowm.gr