Κατάταξη υποψηφίων κατατακτήριων εξετάσεων

Έγκριση εισήγησης Κοσμητείας για τα εξάμηνα κατάταξης υποψηφίων κατατακτηρίων εξετάσεων στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου.

Η Γραμματέας της Δ.Ε. ενημερώνει για την εισήγηση αριθμ. 2774/4-2-2014 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (μη αυτοδύναμης) (αριθμ. Συνεδρίασης 1/23-1-2014) σχετικά με την έγκριση των εισηγήσεων των Τμημάτων της Σχολής σε ότι αφορά το εξάμηνο κατάταξης των υποψηφίων στις κατατακτήριες εξετάσεις.
Σύμφωνα με την εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής το εξάμηνο κατάταξης των υποψηφίων για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών θα είναι το 1ο, 3ο και 5ο εξάμηνο, ανάλογα με το Τμήμα προέλευσής τους και το 1ο εξάμηνο για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Η Διοικούσα Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής για την κατάταξη των υποψηφίων στις κατατακτήριες εξετάσεις σε εξάμηνα, όπως φαίνεται παραπάνω.

pdfΣυνημμένο έγγραφο

Σχετικά αρχεία

© 2016 eng.uowm.gr