Τα μαθημάτων κατά τις ημέρες των εορτών

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην έκτακτη συνεδρίασή της αριθμ. 11/26-11-2015 ενέκρινε την τροποποίηση στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο σχετικά με τις ημερομηνίες μη πραγματοποίησης μαθημάτων κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Μέχρι την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 συμπληρώνονται ήδη 12 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Επειδή υπάρχει περιθώριο στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο για την κανονική ολοκλήρωση του εξαμήνου, αποφασίζεται να μην πραγματοποιηθούν μαθήματα από τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015, μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016. Η 13η εβδομάδα μαθημάτων του εξαμήνου συμπληρώνεται την εβδομάδα από 11 έως 15 Ιανουαρίου 2016.

© 2016 eng.uowm.gr