Συνέδριο Παθητικών Κτιρίων – Κοζάνη 15 εως 18 Δεκεμβρίου 2022 στην Κοζάνη

Στον σύνδεσμο https://eipak.org/nzeb-roadshow-kozani θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

© 2016 eng.uowm.gr