Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού

Ανακοινώνεται ότι τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής θα προσλάβουν έκτακτο διδακτικό προσωπικό για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στις Γραμματείες των Τμημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προκηρυσσόμενα μαθήματα και την κατάθεση των αιτήσεων θα βρείτε στα παρακάτω αρχεία:

Πρόσκληση_2018-2019_Πολυτεχνική Σχολή

Αίτηση ενδιαφερομένων

© 2016 eng.uowm.gr