Προκήρυξη εκλογών Κοσμήτορα

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε την προκήρυξη για τις κοσμητορικές εκλογές στην Πολυτεχνική Σχολή

Προκήρυξη εκλογών Κοσμήτορα

© 2016 eng.uowm.gr