Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακή Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Ψηφιακή Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Master of Science (MSc) in Digital Health & Health Management

Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) «Ψηφιακή Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Digital Health Health Management)».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών, Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας (Ιατρικό, Παραϊατρικό, Νοσηλευτικό, Μαιευτικόκαι άλλους Επιστήμονες Υγείας  καθώς και στους αποφοίτους τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών, Οικονομικών και Βιολογίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που επιθυμούν να στελεχώσουν Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Ψηφιακή Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» θα είναι 3 εξάμηνα, εκ των οποίων τα 2 πρώτα αφορούν τη διδασκαλία των μαθημάτων και το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η φοίτηση πραγματοποιείται κυρίως εξ’ αποστάσεως.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://dhm.ece.uowm.gr/

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας: Παρασκευή 30-09-2023 και ώρα 15:00.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: dhm@uowm.gr ή τηλεφωνικά στο 24610 56514.

Σχετικά αρχεία

© 2016 eng.uowm.gr