Προκήρυξη εκλογών τμημάτων Πολυτεχνικής Σχολής

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων για θητεία δυο (2) ετών, που αρχίζει την 1-9-2021 και ολοκληρώνεται την 31-8-2023,  των παρακάτω Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

  • Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
  • Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
  • Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Χημικών Μηχανικών

Πληροφορίες στη Γραμματεία της σχολής: sec.eng@uowm.gr
Kουτσουλιώτα Θεοδώρα
Τηλ: 24610-68219


Σχετικά έγγραφα

Για το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Προκήρυξη
Δηλώσεις υποψηφιότητας εκλογής Προέδρου
Δηλώσεις υποψηφιότητας εκλογής Αναπλ. Προέδρου
Υ.Δ

Για το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Προκήρυξη
Δηλώσεις υποψηφιότητας εκλογής Προέδρου
Δηλώσεις υποψηφιότητας εκλογής Αναπλ. Προέδρου
Υ.Δ

Για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Προκήρυξη
Δηλώσεις υποψηφιότητας εκλογής Προέδρου
Δηλώσεις υποψηφιότητας εκλογής Αναπλ. Προέδρου
Υ.Δ

Για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Προκήρυξη
Δηλώσεις υποψηφιότητας εκλογής Προέδρου
Δηλώσεις υποψηφιότητας εκλογής Αναπλ. Προέδρου
Υ.Δ

© 2016 eng.uowm.gr