Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην απόφαση προκήρυξης των εκλογών: 09-10-2018_Προκήρυξη εκλογών ΕΤΕΠ

Σχετικά αρχεία

© 2016 eng.uowm.gr