Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στα αρχεία: 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΜ, 2) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΠΤ

© 2016 eng.uowm.gr