Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και πρακτικό εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή του Διατμηματικού Εργαστηρίου (συνέργεια των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών), με τίτλο: «Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων-ΕΔΑΠΑ (Air and Waste Management Laboratory-AWMA Lab)» της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

© 2016 eng.uowm.gr