Πρακτικά ανακήρυξης υποψηφίων και ορισμού Διαχειριστή για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

© 2016 eng.uowm.gr