Ορκωμοσίες αποφοίτων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής – Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2023

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ – ΤΟΠΟΣ
1 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών  

 

29-11-2023

 

 

11.00πμ Αμφ.Διοικητηρίου

ΖΕΠ

 

2 Μηχανολόγων Μηχανικών
3 Χημικών Μηχανικών

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ – ΤΟΠΟΣ
1 Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

 

24-11-2023 10.00πμ -Μεγ.Αμφ.- Κοίλα
2 Μηχανολόγων ΤΕ 08-12-2023 10.00πμ- Μεγ.Αμφ.- Κοίλα
3 Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΤΕ 15-12-2023 10.00πμ-Μεγ.Αμφ.- Κοίλα
4 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕ 13-12-2023 10.00πμ-Αμφ.Διοικητηρίου ΖΕΠ
5 Ηλεκτρολόγων ΤΕ 13-12-2023 12.00πμ-Αμφ.Διοικητηρίου ΖΕΠ

© 2016 eng.uowm.gr