Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτ.Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία

© 2016 eng.uowm.gr