Ορισμός Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής

© 2016 eng.uowm.gr