Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντή του Διατμηματικού Εργαστηρίου (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Τμήμα Χημικών Μηχανικών) της Πολυτεχνικής Σχολής με τίτλο: «Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων-ΕΔΑΠΑ (Air and Waste Management Laboratory-AWMA Lab)»

© 2016 eng.uowm.gr