Νέοι Πρόεδροι στα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής

Την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017, διεξήχθησαν στα δύο αυτοδύναμα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων.

Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών αναδείχτηκε Πρόεδρος ο καθηγητής Ι. Μπακούρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο καθηγητής Ν. Σαπίδης. (Πρακτικό ψηφοφορίας_ΤΜΜ)

Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αναδείχτηκε Πρόεδρος ο καθηγητής Π. Αγγελίδης και επειδή δεν υπήρξε υποψηφιότητα για Αναπληρωτή Πρόεδρο, αυτός θα οριστεί το επόμενο διάστημα. (Πρακτικό ψηφοφορίας_ΤΜΠΤ)

© 2016 eng.uowm.gr