Κριτήρια επιλογής δικαιούχων σίτησης

Ανακοίνωση σχετικά με τα κριτήρια επιλογής δικαιούχων σίτισης. Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο. 

Κριτήρια δικαιούχων σίτισης

Σχετικά αρχεία

© 2016 eng.uowm.gr