Υποβολή αιτήσεων από τους ήδη ενεργούς φοιτητές για δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Η ανακοίνωση αφορά στην υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από τους ήδη ενεργούς φοιτητές (δευτεροετείς και μεγαλύτερα έτη) για δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών είναι από Δευτέρα  02-09-19 έως Δευτέρα 30-09-19 και θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ανακοίνωση και η είσοδος στο σύστημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού των φοιτητών.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο: Ανακοίνωση για δωρεάν σίτιση 2019-2020

Την υπεύθυνη δήλωση για την περίπτωση που οι αιτούντες φοιτητές έχουν αδέλφια που εισήχθησαν στα A.E.I. το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους θα τη βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Υπεύθυνη δήλωση

 

© 2016 eng.uowm.gr