Υποβολή δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση από τους πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Ανακοίνωση

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να αξιολογηθούν και να καταρτιστούν οι πίνακες των δικαιούχων δωρεάν σίτισης.

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

© 2016 eng.uowm.gr