Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη φοιτητών

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η οποία περιλαμβάνει:

 • Ιατρική εξέταση
 • Νοσοκομειακή εξέταση
 • Φαρμακευτική περίθαλψη
 • Φυσιοθεραπεία

Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Για το λόγο αυτό, όσοι φοιτητές επιθυμούν, μπορούν κατόπιν αίτησης, να πάρουν από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας φοιτητικό βιβλιάριο περίθαλψης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι ασφαλισμένοι το 2015 στους ασφαλιστικούς φορείς των γονιών τους (ως έμμεσα ασφαλισμένοι).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος:

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ασφαλισμένοι οι ίδιοι σε άλλο Ταμείο
 3. Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα των γονιών τους στην οποία να φαίνονται ή μη η ασφάλιση τους (ή ότι δεν είναι προστατευόμενα μέλη)
 4. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι είναι φοιτητές
 5. Δύο (2) φωτογραφίες

Το βιβλιάριο ανανεώνεται κάθε ημερολογιακό έτος από το Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων με την προσκόμιση του βιβλιαρίου και πρόσφατης βεβαίωσης σπουδών.

Διακοπή χορήγησης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το Πανεπιστήμιο με συνέπεια την επιστροφή του βιβλιαρίου υγείας γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όσοι περατώσουν τις σπουδές τους
 • όσοι αναστείλουν τις σπουδές τους και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή σπουδών
 • όσοι συμπληρώσουν το μέγιστο χρόνο παροχών (6 χρόνια για τα Τμήματα 4ετούς φοίτησης και 7,5 χρόνια για τα Τμήματα 5ετούς φοίτησης)

Σχετική νομοθεσία: Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 327/1983.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας τηλ. 2461056290 ή στο σχετικό link http://www.uowm.gr/administration/iatrofarmakeutiki-perithalpsi

© 2016 eng.uowm.gr