Γραφείο υποδοχής πρωτοετών φοιτητών

Ο Δήμος Κοζάνης παρέχει υποστήριξή στους πρωτοετείς φοιτητές.

Γραφείο υποδοχής

Γραφείο υποδοχής_αφίσα

© 2016 eng.uowm.gr