Εκπρόσωποι μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Πολυτεχνική Σχολή

Την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017, διεξήχθησαν οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέων εκπροσώπων στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής από τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. θα εκπροσωπεί ο Δ. Κολοκοτρώνης, μέλος Ε.ΔΙ.Π στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (2_Πρακτικό ψηφοφορίας_ΕΔΙΠ), και τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. θα εκπροσωπεί ο Ν. Γκάλφας, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (2_Πρακτικό ψηφοφορίας_ΕΤΕΠ).

 

© 2016 eng.uowm.gr