Διαλέξεις υποψηφίων στο πλαίσιο της πλήρωσης θέσης καθηγητή στο γ.α.«ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ»

Στο πλαίσιο της πλήρωσης θέσης καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ» θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις των υποψηφίων.

Tο πρόγραμμα το διαλέξεων μπορείτε να το δείτε εδώ.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής στην Κοζάνη (Μπακόλα και Σιαλβέρα), αίθουσα 106.

 

© 2016 eng.uowm.gr