Διάλεξη του Δρ. Μ. Μαθιουλάκη με θέμα «Μετρολογία: Από τον Ερατοσθένη στις σύγχρονες αντιλήψεις για τη μέτρηση και την αβεβαιότητα»

Σας προσκαλούμε στη διάλεξη που θα πραγματοποιήσει ο Ερευνητής Α’ Μανώλης Μαθιουλάκης, από το Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», με θέμα «Μετρολογία: Από τον Ερατοσθένη στις σύγχρονες αντιλήψεις για τη μέτρηση και την αβεβαιότητα».

Οι κύριοι ερευνητικοί τομείς ενασχόλησης του κ. Μαθιουλάκη είναι τα ενεργειακά συστήματα, με έμφαση στις εφαρμογές των ήπιων μορφών ενέργειας, καθώς και η μετρολογία και η αξιοπιστία των μετρήσεων. Είναι αξιολογητής του ΕΣΥΔ και μέλος Τεχνικών Επιτροπών της CEN, του ISO και του ΕΛΟΤ. Η παρουσία του αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Σχολή μας.

Η διάλεξη θα λάβει χώρα την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 στις 3 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Μπακόλα & Σιαλβέρα).

© 2016 eng.uowm.gr