Αποτίμηση ημερίδας “Διερεύνηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των νοικοκυριών στη Δυτική Μακεδονία”

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας για την κατανάλωση ενέργειας των νοικοκυριών στη Δυτική Μακεδονία, σημειώνοντας τις δυσμενείς κλιματικές συνθήκες οι οποίες κατατάσσουν το σύνολο της στη Ζώνη Δ. Οι ελλείψεις στη θερμομονωτική ικανότητα του κελύφους, λόγω παλαιότητας των κτιρίων και απουσίας επαρκών ορίων κατά την περίοδο δόμησης αυτών, σε συνδυασμό με τις τιμές των συμβατικών καυσίμων έχουν οδηγήσει σημαντικό και αυξανόμενο ποσοστό του πληθυσμού σε δυσκολία ή και αδυναμία να διατηρήσει το θερμικό του περιβάλλον σε επιθυμητά επίπεδα, όπως καταδείξαν και τα αποτελέσματα της έρευνας. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης παρουσίασε το νέο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’οίκον 2», ενίσχυσης δηλαδή δράσεων εξοικονόμησης και αναβάθμισης της ποιότητας του κελύφους και των συστημάτων των κατοικιών, ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε τις θέσεις του Επιμελητηρίου σχετικά με τη φορολόγηση του πετρελαίου θέρμανσης, ο εκπρόσωπος του Cluster Βιοενέργειας τις τεχνολογίες βιομάζας, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση κάλυψης των θερμικών αναγκών στα νοικοκυριά, ενώ ο εκπρόσωπος του Δήμου Κοζάνης παρουσίασε τις δράσεις του Δήμου σε επίπεδο Αειφόρου Ενέργειας, συμπεριλαμβάνοντας και δράσεις στο θέμα της ενεργειακής φτώχειας.

© 2016 eng.uowm.gr