Ανασυγκρότηση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λόγω εκλογής Προέδρων και Αντιπροέδρων των Τμημάτων

© 2016 eng.uowm.gr