Ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου

Δημοσιοποιούμε το πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Πρακτικό ανακήρυξης_ΤΜΜ).

Δημοσιοποιούμε το πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη του υποψηφίου για το αξίωμα του Προέδρου στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Πρακτικό ανακήρυξης_ΤΜΠΤ).

 

 

© 2016 eng.uowm.gr