Ανάδειξη νέου Κοσμήτορα στην Πολυτεχνική Σχολή

Από την εκλογική διαδικασία της 28ης Ιανουρίου 2016 αναδείχτηκε Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών κύριος Θεόδωρος Θεοδουλίδης.

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη νέου Κοσμήτορα

Πράξη διορισμού Κοσμήτορα

ΦΕΚ διορισμού Κοσμήτορα

© 2016 eng.uowm.gr