Ημερίδα Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης

Το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο» οργάνωσε πριν λίγες μέρες ημερίδα παρουσίασης της Πράξης  «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια». Η ημερίδα εντασσόταν στη θεματική περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»  και αφορούσε το Πρόγραμμα GR-03, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014.

Από ανάλογου περιεχομένου και τόσο σημαντική για την περιοχή μας ημερίδα δεν θα μπορούσε να λείπει η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η Πολυτεχνική Σχολή εκπροσωπήθηκε από τον Κοσμήτορα, κύριο Θ. Θεοδουλίδη. Ο Κοσμήτορας συμμετείχε στην ημερίδα με εισήγηση σχετικά με τον ενεργειακό προσανατολισμό της Πολυτεχνικής Σχολής και τα οφέλη που δύναται να αποκομίσει η τοπική κοινότητα γενικά από το Πανεπιστήμιο και ειδικά από την Πολυτεχνική Σχολή.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016.

 

 

© 2016 eng.uowm.gr