Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου

Για να έχετε πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Ηλεκτρονική Γραμματεία, Συγγράμματα, Πάσο, E-class κλπ) απαιτείται να έχετε ενεργοποιήσει τους κωδικούς σας.

[ Δείτε εδώ το εισαγωγικό βίντεο ] για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε μόλις πάρετε το Δελτίο Ενεργοποίησης.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γενικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης – Βιντεοδιάσκεψης

Ελληνικά Πανεπιστήμια

Παιδεία

Επαγγελματικές Οργανώσεις

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ερευνητικά Κέντρα – Ζώνες Καινοτομίας

Λοιπές Οργανώσεις

Ιστολόγια

© 2016 eng.uowm.gr