Ημερομηνίες τελετών ορκωμοσίας των αποφοίτων των Τμημάτων Τ.Ε. της Σχολής που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2022

Ανακοινώνεται ότι οι τελετές ορκωμοσίας Μαΐου – Ιουνίου 2022 των αποφοίτων των Τμημάτων Τ.Ε. της Σχολής θα πραγματοποιηθούν στο Μεγάλο Αμφιθέατρο, ως εξής:

Παρασκευή 27- 05- 2022
10:00πμ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
Κατεύθυνση : Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
12.00πμ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
Κατεύθυνση : Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

Πέμπτη 02 – 06 – 2022
10.00πμ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ
Κατεύθυνση : Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

Παρασκευή 03 – 06- 2022
10.30πμ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
12.30πμ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ
κατεύθυνση : Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ

Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου
Καθηγητής

© 2016 eng.uowm.gr