Ανακοινώσεις

Εκπρόσωποι μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Πολυτεχνική Σχολή

Την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017, διεξήχθησαν οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέων εκπροσώπων στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής από τα...   Περισσότερα

Hλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου

Ανακοινώνεται η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές. Παρακαλούμε να συμμετέχετε στην αξιολόγηση, καθώς είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση της...   Περισσότερα

Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και στην Πολυτεχνική Σχολή

Δημοσιοποιούμε το πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψηφίων εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία και στην Πολυτεχνική Σχολή (Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων ΕΔΙΠ)....   Περισσότερα

Συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών για ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και στην Πολυτεχνική Σχολή

Δημοσιοποιούμε τις κοσμητορικές πράξεις συγκρότησης κεντρικών εφορευτικών επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της...   Περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής

Ανακοινώνεται η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα συνημμένα αρχεία:...   Περισσότερα

Νέοι Πρόεδροι στα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής

Την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017, διεξήχθησαν στα δύο αυτοδύναμα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, οι εκλογικές διαδικασίες για...   Περισσότερα

Επιτυχής η εθελοντική αιμοδοσία της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονία

Πραγματοποιήθηκε χθες, 07-11-2017, στους χώρους των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος εθελοντική αιμοδοσία, η οποία οργανώθηκε από το σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών Κοζάνης «Γέφυρα...   Περισσότερα

Ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου

Δημοσιοποιούμε το πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Μηχανολόγων...   Περισσότερα

Συγκρότηση Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου

Ανακοινώνουμε τη συγκρότηση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΚΕΕ_ΤΜΜ) και...   Περισσότερα

Εθελοντική Αιμοδοσία Πολυτεχνικής Σχολής Κοζάνης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Την Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2017 σε περιμένουμε από 09:30-15:00 στην Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργανώνει η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με...   Περισσότερα

© 2016 eng.uowm.gr