Ανακοινώσεις

Ορισμός Διαχειριστών της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής

Σχετικά αρχεία ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΕΥΣ (373 kB)ΤΜ.ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΕΥΣ (329 kB)ΤΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ_ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΖΕΥΣ (366 kB)ΤΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ &...   Περισσότερα

Πρακτικά ανακήρυξης υποψηφίων για την διεξαγωγή των εκλογών Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής

Σχετικά αρχεία ΤΜ.ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (448 kB)ΤΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ_ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (464 kB)ΤΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ_ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (417 kB)ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (444 kB)

Ορισμός Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής

Σχετικά αρχεία Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (244 kB)Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (217 kB)Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (219 kB)Χημικών Μηχανικών (218 kB)

Webinar: Πλανητική Γεωλογία στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα: η αναζήτηση των υλικών και η έρευνα της αστροβιολογίας

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Πλανητική Γεωλογία στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα: η αναζήτηση των υλικών...   Περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών τμημάτων Πολυτεχνικής Σχολής

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων για θητεία δυο (2) ετών, που αρχίζει την 1-9-2021 και ολοκληρώνεται την 31-8-2023,  των παρακάτω Τμημάτων της...   Περισσότερα

Έκδοση Βεβαιώσεων Σπουδών

Η έκδοση των Βεβαιώσεων Σπουδών/Πιστοποιητικών των φοιτητών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Τμήματος φοίτησής τους και  με τον ιδρυματικό...   Περισσότερα

Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σχετικά αρχεία Τροποποίηση ακαδημαϊκό ημερολόγιο_ακαδ. έτους 2020-2021 (180 kB)

Εκλογές Προέδρου & Αναπλ. Προέδρου Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχετικά αρχεία ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΗΜΜΥ (107 kB)

Ψήφισμα της κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιου για τα ΑΕΙ, καταργούνται οι περσινές αντιστοιχίες, και ορίζονται νέες κατόπιν εισήγησης του Ανωτάτου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης...   Περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία Προκήρυξη (772 kB)Δήλωση υποψηφιότητας Προέδρου (27 kB)Δήλωση υποψηφιότητας αναπληρωτή Προέδρου (27 kB)Υπεύθυνη Δήλωση (102 kB)

© 2016 eng.uowm.gr