Ανακοινώσεις

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Πολυτεχνικής Σχολής για το θάνατο του Καθηγητή Ανδρέα Ιορδανίδη

Ο Κοσμήτορας και η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΔΜ εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για το θάνατο του συναδέλφου Ανδρέα Ιορδανίδη, Καθηγητή του...   Περισσότερα

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) & Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση & στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (124 kB)ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ...   Περισσότερα

Ορισμός Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) & Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στη Γενική Συνέλευση & στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (124 kB)ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ...   Περισσότερα

Ορισμός Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών για τις εκλογές μελών Ε.Δ.Ι.Π. & Ε.Τ.Ε.Π στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

Σχετικά αρχεία Γενική Συνέλευση - εκπρόσωποι Ε.Δ.Ι.Π. (ΑΔΑ : Ψ273469Β7Κ-ΟΙΛ) (261 kB)Κοσμητεία – εκπρόσωποι Ε.Δ.Ι.Π. (ΑΔΑ : 6ΣΦΞ469Β7Κ-ΤΑ4) (313 kB)Γενική Συνέλευση – εκπρόσωποι Ε.Τ.Ε.Π...   Περισσότερα

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία ΨΩΕΠ469Β7Κ-ΦΗΨ._ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ 2021 (401 kB)

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία ΨΣΕΥ469Β7Κ-ΗΡΞ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ 2021 (405 kB)

Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και πρακτικό εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή του Διατμηματικού Εργαστηρίου (συνέργεια των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών), με τίτλο: «Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων-ΕΔΑΠΑ (Air and Waste Management Laboratory-AWMA Lab)» της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ_26-10-2021 (169 kB)ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ_26-10-2021 (167 kB)

Πρόσκληση στην ενημερωτική εκδήλωση “Ο Μηχανικός του μέλλοντος στη Ναυτιλία”

Σας ενημερώνουμε πως το Σάββατο 23/10/2021 και ώρα 18.00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στην Κοζάνη (Μπουσίου & Εστίας 3), σε συνεργασία με...   Περισσότερα

Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Διατμηματικού Εργαστηρίου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: «Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων-ΕΔΑΠΑ (Air and Waste Management Laboratory-AWMA Lab

Σχετικά αρχεία ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ_ΓΙΑ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ_ΕΔΑΠΑ_signed (233 kB)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΔΑΠΑ

Σχετικά αρχεία ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΔΑΠΑ (167 kB)

© 2016 eng.uowm.gr