Ανακοίνωση για εγγραφές πρωτοετών φοιτητών

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματαποιηθούν από 18-27 Σεπτεμβρίου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, οι πρωτοετείς φοιτητές θα αποστείλουν ή θα προσκομίσουν οι ίδιοι στη Γραμματεία του Τμήματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ορίσει το κάθε Τμήμα.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά αρχεία

© 2016 eng.uowm.gr